Abdij Sion is en blijft een plek waar mensen dichter bij God, bij zichzelf, bij de medemens en bij de natuur kunnen komen.

Een bron van oecumenisch leven, een plaats waar christenen samen de hand aan de ploeg slaan, letterlijk en figuurlijk, waar mensen wonen die willen instaan voor een gebedsritme waaraan bezoekers kunnen meedoen. Een open kerkgebouw. Een gastvrij onthaal. En dat alles in een sfeer van stijlvolle eenvoud, rechtdoend aan cultuur en omgeving, in een klimaatneutraal, modern abdijgebouw. Zo zou een begin van een beschrijving kunnen klinken van het visioen dat ons voor ogen staat als we denken aan de toekomst van Nieuw Sion…

Plannen korte termijn

Met de erfenis van de cisterciënzer monniken als uitgangspunt, zijn we begonnen met ‘bouwen’. Het gastenhuis is sinds 1 april geopend voor groepen. Dat is één.

We hebben al enkele groepen kunnen ontvangen. Geleidelijk zijn steeds meer groepen welkom. Informatie kunt je opvragen via: info@nieuwsion.nl. Een aanvraag kan ingediend worden aan verhuur@nieuwsion.nl.

 

 

Op de korte termijn zijn er alleen rondleidingen op aanvraag mogelijk voor groepen. Een aanvraag daarvoor kan gestuurd worden aan rondleiding@nieuwsion.nl.

Ons volgende speerpunt is: een start maken met de vele eenvoudige werkzaamheden die gedaan moeten worden. Het inventariseren ervan alleen al, was veel werk. Nu is het tijd om tot uitvoering over te gaan. De lijst met meewerkers is al lang, maar als je nog wilt meedoen, kan dat. Meld je aan, via info@nieuwsion.nl

Plannen lange termijn

We streven naar een biddende kring van mensen die in de abdij gaan wonen en een kring van meelevers voor langere of kortere tijd. Daaromheen een ring van retraîtegasten en een buitenste groep van geëngageerde vrijwilligers die zich inzet voor opbouw en instandhouding van alles wat gerealiseerd gaat worden.

Dat is een globale beschrijving van wat hopelijk de toekomstige bewoning van Nieuw Sion zal vormen. Deze bewonersgroep zal een oecumenisch karakter hebben.

Naast een kerngemeenschap die het getijdengebed onderhoudt en in de abdij woont en werkt, zullen er mensen zijn die er tijdelijk wonen en werken. Zij nemen zoveel mogelijk deel aan de getijden. Degenen die buiten de muren leven, nemen soms deel aan het gebed en werk in Nieuw Sion.

 

 

Gastvrijheid en retraites vinden we zeer belangrijk. Gasten vormen daarom een belangrijke pijler van Nieuw Sion. Ze kunnen deelnemen aan retraites en wellicht in de toekomst korte of langere tijd deel uitmaken van de gemeenschap Nieuw Sion. Verder zullen ruimtes verhuurd worden voor activiteiten van derden die passen binnen de doelstellingen van Nieuw Sion. Het bidden, leven en werken in de voormalige abdij zal voor een belangrijk deel in dienst staan van het bezinnings- en retraîtecentrum.

Wat er verder moet gaan gebeuren op onze locatie? Daarover bestaan veel ideeën: een biologische moestuin, een abdijwinkel, een wijngaard,  duurzame inpassing van tuinen en natuur, duurzaam en energiezuinig leven en dat alles in een sfeer van stijlvolle eenvoud.  Wat er daadwerkelijk gerealiseerd kan worden is nog niet precies te zeggen, maar we zijn vast van plan om ideeën die passen bij onze doelstelling op haalbaarheid te onderzoeken.