Er zijn zoveel wegen naar God als er mensen zijn. Kun je nagaan hoeveel wegen naar God er door Nieuw Sion lopen.

De organisatoren

Initiatiefgroep
Toen bekend werd dat de monniken abdij Sion zouden gaan verkopen, hebben verschillende groepen, los van elkaar, de mogelijkheden verkend om Sion te behouden voor het doel waarvoor hij gebouwd werd: het leven in dienst stellen van God. Een samenwerking tussen enkele van deze groepen leidde medio 2015 tot de oprichting van de Initiatiefgroep Nieuw Sion.

De initiatiefgroep bestaat uit deze tien mensen:
André van den Bor
Harry Haagen
Jan en Titia Banninga
Mees en Greetje te Velde
Peter en Liesbeth Dullaert
Rien en Greta de Wit

 

 

Stichtingsbestuur
Het bestuur van de stichting Nieuw Sion, opgericht op 2 december 2015, bestaat uit vier mensen. Zij werden aangewezen vanuit de initiatiefgroep, om juridische verantwoordelijkheid te dragen. Daarnaast vallen PR en verhuur onder hun verantwoordelijkheid.

Dit is het stichtingsbestuur:
Peter Dullaert, voorzitter
Harry Haagen, secretaris
Jan Banninga, penningmeester
Mees te Velde, lid

 

Bewoners

In de aanloopperiode is de abdij op antikraakbasis bewoond door een divers gezelschap, bestaande uit gezinnen, jonge stellen en alleenstaanden. 

 

Vanaf 1 april 2016 is het gastenhuis beschikbaar voor groepen. Het poortgebouw wordt tot 1 september bewoond. Daarna begint de exploitatie van het poortgebouw. De huidige bewoners helpen de stichting met allerhande voorkomende klussen.

Idealiter zijn ora en labora met elkaar in balans. Voorlopig troosten we ons met de gedachte dat werken ook bidden kan zijn, als je het maar met een biddend hart doet. Want... werk is er genoeg. Dit zijn de werkgroepen!

Vieringen

De werkgroep Vieringen bereidt het getijdengebed voor. Je kunt aansluiten bij het gebed op woensdag om 12.00 uur en vrijdag om 12.00 en 17.30 uur.

 

We streven naar een eenvoudig, breed toegankelijk gebed met een meditatief karakter, waarin een echo van Taizé zal klinken. De vieringen zullen een vaste opbouw kennen.

Contactpersoon:
André van den Bor,
vieringen@nieuwsion.nl

Leefgemeenschap

De werkgroep Leefgemeenschap buigt zich over de samenstelling van de toekomstige bewonersgroep.

 

Ook richt deze werkgroep het toeleidingstraject in dat het mensen mogelijk maakt tot de gemeenschap te kunnen gaan behoren.

Contactpersoon:
Peter Dullaert,
leefgemeenschap@nieuwsion.nl.

Huisvesting en inrichting

De werkgroep huisvesting en inrichting gaat over aanpassing en inrichting van de gebouwen en alle regelmatig terugkerende werkzaamheden binnen en buiten.

 

 

Contactpersoon:
Harry Haagen,
huisvesting@nieuwsion.nl

Natuur en tuinen

In de werkgroep Natuur wordt gezocht naar mogelijkheden om het buitengebied van Nieuw Sion te betrekken in onze zoektocht naar God.

 

 

Contactpersoon:
Greetje te Velde-Smith,
natuur@nieuwsion.nl

Gastvrijheid en retraites

Elke gast ontvangen alsof het Jezus is. Nieuw Sion is een plek waar we dat ideaal nastreven bij iedereen die op onze deur klopt. De werkgroep gastvrijheid en retraites bezint zich op het aanbod in retraites en ontwikkelt initiatieven hiertoe.

 

Ook verleent de groep gastvrijheid aan groepen die alleen willen logeren, zonder programma.

Contactpersoon:
Rien de Wit,
retraites@nieuwsion.nl