Spiritualiteit is de dragende kracht van alles wat er leeft in Nieuw Sion

‘Abdij Sion is en blijft een plek waar mensen dichter bij God, bij zichzelf, bij de medemens en bij de natuur kunnen komen door gebed en contemplatie, stilte en eenvoud, handenarbeid en gastvrijheid, gebaseerd op het christelijke monastieke ideaal.’

‘De initiatiefnemers herkennen bij elkaar een ‘verbondenheid in Christus’ die het mogelijk maakt om verschillen te overbruggen en tot een oecumenische opzet van Nieuw Sion te komen.’

Zo staat het in de visienota Nieuw Sion. En bij wat er gebeurt in Nieuw Sion, is één aspect dan ook de dragende kracht van alles – en dat is spiritualiteit. Voor een plek die genoemd is naar de berg Gods mag dat bijna vanzelf spreken. Met God als ons fundament hopen wij in het oecumenisch Nieuw Sion een sfeer te kunnen scheppen van liefdevolle verzoening.

 Spiritualiteit in Nieuw Sion

We leven in een tijd waarin mensen open staan voor verdieping en geestelijk leven. De gelovige van vandaag is zich bewust van de kracht van het onzichtbare, van de liefde die God is.

Wie in deze tijd een spiritueel leven wil leiden, laat de geest bewust toe in lichaam en ziel, in denken en werk. Levend van daaruit, wil de gelovige bewust een levend teken van Gods aanwezigheid op aarde zijn. Nieuw Sion biedt ruimte aan mensen die God zoeken en aan initiatieven en activiteiten die dit mogelijk maken. Een unieke plek, met een naam die herinnert aan het recente verleden.

De monniken van abdij Onze Lieve Vrouw van Sion zijn vertrokken, maar wat zij hier begonnen is er nog. En daar bouwen wij op voort.

Daarbij zal Nieuw Sion gaandeweg haar eigen spiritualiteit vormgeven. Inspiratiebronnen zijn de Bijbel, de oecumenische weg van Taizé, Benedictus en de Cisterciënzers, Geert Groote en Henri Nouwen. Geen uitputtend rijtje, maar wel richtinggevend.

 Gebedstijden

De gemeenschap van Nieuw Sion verlangt ernaar om op termijn te starten met het getijdengebed. Het is ook zeker de bedoeling dat iedereen zich daarbij kan aansluiten.

Op dit moment kun je al meedoen aan twee gebedsmomenten: woensdag om 12.00 uur en vrijdag om 17.30 uur.

 

Als je je (gratis) abonneert op onze nieuwsbrief, blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen. Klik hier om je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

De Mariakapel is dagelijks geopend van 09.00 tot 18.00 uur. Iedereen kan er binnengaan om te bidden en een kaarsje op te steken.

Natuur

Abdij Sion is een plek waar mensen dichter bij God, bij zichzelf, bij de medemens en bij de natuur kunnen komen door gebed en contemplatie, stilte en eenvoud, handenarbeid en gastvrijheid, gebaseerd op het christelijke monastieke ideaal.